Kết nối với chúng tôi

Hoa Thạch Thảo

04/03/2017 10:17 AM  -   1196
Loài hoa của nhớ mong, chờ đợi, của những lời nhắn nhủ sẽ mãi nhớ về nhau, sẽ luôn bên nhau cho đến khi từ giã cõi đời...